Les altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiuLes altes capacitats: detecció i actuació en l'àmbit educatiu

Les altes capacitats
L'objectiu d'aquesta guia és ajudar a mestres i professors en la detecció dels alumnes amb altes capacitats i talent. Descriu les característiques d'aquests alumnes i les seves necessitats educatives.
El document facilita protocols d'observació i pautes per donar resposta educativa a aquests alumnes dins l'aula i en l'orientació professional. Ofereix recursos per elaborar ampliacions curriculars, desenvolupament de projectes creatius i desenvolupament d'habilitats socials i de cooperació.


Comentarios