Páginas vistas en total

domingo, 3 de febrero de 2013

DOCUMENT D’ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)/ANNEX I


ANNEX I

DOCUMENT D’ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)

 

 

DADES INICIALS:                                                                                           DATA D’INICI:

 

CENTRE:
CÒDIG:
LOCALITAT:
NOM I COGNOMS:
CURS:
GRUP:
DATA NAIXEMENT:
EDAT:
NOM DELS PARES:
ADREÇA:
TELÈFON
OBSERVACIONS:
 
 
TUTOR/A:

INFORMACIÓ GENERAL

SALUT:
 
 
ESCOLAR:
 
 
FAMILIAR:
 
 
 

NIVELL ACTUAL DE COMPETÈNCIES

ÀREA/MATÈRIA:
CONTINGUTS
ÉS CAPAÇ DE
 
 
 
 
 
DIFICULTATS O PROBLEMES QUE PRESENTA
 
 
 
 

 

Es proposa l’avaluació psicopedagògica de l’alumne/a, prèvia a l’Adaptació Curricular Individual Significativa.

 

                        _________________ a, _____ de _____________ de ________

 

El/La Tutor/a                                                                         Rebut

                                                                                              El/La Psicopedagog/a

 

 

 

 

Signat:                                                                                   Signat:

No hay comentarios:

Publicar un comentario