Páginas vistas en total

martes, 28 de febrero de 2012

Normativa SPES

 

Normativa SPES


  • DECRET 131/1994 de 5 de juliol pel qual es regulen els serveis especialitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional.
  • ORDRE de 10 de març de 1995, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es determinen les funcions i es regulen aspectes bàsics del funcionament dels serveis psicopedagògics escolars de sector
___________________________________________________________________________

  • RESOLUCIÓ 1 de juliol de 1996 per la qual es regula l’elaboració del Pla d’activitats i memòria.
  • RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2010, de la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es donen Instruccions que regulen l’organització dels servicis psicopedagògics escolars i gabinets psicopedagògics autoritzats, l’elaboració del seu pla d’activitats i de la seua memòria per al curs 2010-2011
  • Annex I Resolució 1 de setembre de 2010. Model pla d’activitats.
  • Annex II Resolució 1 de setembre de 2010. Model de memòria
___________________________________________________________________________

  • ORDRE de 1 de març de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment d’autorització del funcionament dels gabinets psicopedagògics escolars i d’homologació de l’avaluació psicopedagògica en la determinació de l’alumnat amb NEE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario