Mejorar el ambiente de nuestra clase

Fabulous Fall Porch Decorations:

Mellorar o ambiente da nosa clase

iessalvaterraorientacion en TITORÍA (todos os grupos)

 1. Ensina ao teu alumnado a saudar
  Saúda ti (profe) e resposta sempre aos saúdos do alumnado
 2. Ensínalles a preocuparse polos demais
  Pregúntalles cada semán como se atopan, como lles foi e que lles pasou no finde (por exemplo os luns).
 3. Ensínalles a debatir e a escoitar aos demais
  Aposta sempre polo debate na clase, que escoiten outras opinións e defendan as súas (asertividade)
 4. Ensínalles a respectar as diferenzas
  Valora o traballo individual e tamén o do grupo cooperativo
 5. Ensínalles a buscar novas solucións
  A creatividade como eixo básico. Pens. crítico e diverxente.Non repetir ou copiar.
 6. Aposta sempre polo traballo en grupo (mellor cooperativo)
  As aprendizaxes se constrúen en grupo, abandoa a idea de que é individualmente
 7. Fai que as TIC estean sempre presentes na túa clase
  Grabadora de sons, tabletas, móbiles... son ferramentas das que podes obter grandes beneficios e son un medio moi importante.
 8. Ensínalles a autoxestionar os seus traballos
  Que saiban as fases de calquera proxecto ou traballo e o planifiquen eles/as mesmos/as. Axenda persoal.
 9. Fomenta a motivación por facer ben as cousas
  Busca tarefas que realmente motiven, a motivación é chave na aprendizaxe e, por suposto, no ensino.
 10. Leva a clase fóra da aula
  No patio, no monte, noutras aulas, na casa... tamén se pode aprender


FUENTE:

http://iessalvaterraorientacion.blogia.com/


Comentarios