Páginas vistas en total

domingo, 3 de febrero de 2013

LOGOPÈDIA/DADES PRÈVIES PER REBRE TRACTAMENT LOGOPÈDIC


LOGOPÈDIA

DADES PRÈVIES PER REBRE TRACTAMENT LOGOPÈDIC


 

 

COGNOMS:                                                                                              NOM:

DATA NAIXEMENT:                                   EDAT:                              CURS:

CENTRE:                                                                           TUTOR/A:

LOCALITAT:

 

DADES FAMILIARS:

NOM DEL PARE:                                                                                  PROFESSIÓ:


NOM DE LA MARE:                                                                             PROFESSIÓ:

NOMBRE DE GERMANS:                                                                   LLOC QUE OCUPA:

AMBIENT FAMILIAR:

LLENGUA MATERNA:

 

DADES ESCOLARS:

LLENGUA DE L’AULA:

ATENCIÓ I MOTIVACIÓ:

RENDIMENT ESCOLAR:

COMPORTAMENT:

ASSISTEIX A L’ESCOLA:

ASSISTEIX A L’AULA D’EE:

HA REBUT TRACTAMENT LOGOPÈDIC:                                          QUANTS CURSOS:

 

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA: (marqueu amb una creu)

 

COMPRENSIÓ:

·         NORMAL                    BAIXA

·         NECESSITA QUE LI REPETEIXQUEN LES COSES: SI          NO

 

EXPRESSIÓ:

·         PARLA NORMALMENT A CLASSE:

o    Amb ningú

o    Amb el professor/a

o    Amb un company

o    Amb tothom

o    Es comprensible per a tots el contingut d’allò que diu: SI        NO

 

VOCABULARI:

·         ADIENT A LA SEUA EDAT                             ÉS ESCÀS

 

ESTRUCTURACIÓ DE LA FRASE:

·         CONSTRUEIX FRASES: SI         NO

·         OMET PARAULES DINS DE LA FRASE:

 

PRONUNCICACIÓ:

·         SE L’ENTEN ALLÒ QUE DIU: SI        NO

·         PRONUNCIA MALAMENT ALGUNS FONEMES: SI        NO

·         QUINS?

·         QUEQUEJA: SI       NO

 

VEU:

·         PARLA FORT                    BAIX

·         VEU RONCA: SI          NO

·         NASALITZA:  SI          NO

 

ALTRES PROBLEMES:

·         FÍSICS:

o    TÉ ALGUNA MALFORMACIÓ ALS ÒRGANS FONATORIS: SI          NO

o    QUINA?

o    SOFREIX PÈRDUA AUDITIVA: SI          NO

o    SOFREIX PARÀLISI CEREBRAL: SI          NO

·         PSÍQUICS:

o    TÉ DEFICIÈNCIA PSÍQUICA: SI          NO

·         ALTRES. ESPECIFIQUEU QUINS:

 

OBSERVACIONS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:                                                                                                           El/La Tutor/a

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario