Páginas vistas en total

martes, 28 de febrero de 2012

Normativa/Primaria

 

 

Primària


__________________________________________________________________________________

  • REIAL DECRET 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims en Educació Primària.
  • DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]
__________________________________________________________________________________

  • ORDRE de 13 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en educació primària.[2007/15366].
_________________________________________________________________

  • ORDRE de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Valenciana (PREVI).
  • DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario