Páginas vistas en total

martes, 28 de febrero de 2012

Normativa/E.Infantil


 

Educació Infantil

General
  • ORDE 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix el procediment d’autorització provisional previst en la disposició addicional segona, apartat 1, del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana
__________________________________________________________________________________

  • DECRET 37/2008, de 28 març, del Consell, pel qual s’estableixen els continguts educatius del primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. [2008/3829]
  • DECRET 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s’estableix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.[2008/3838]
__________________________________________________________________________________

  • ORDRE de 24 de juny de 2008, de la Conselleria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil.[2008/8788]
_________________________________________________________________

  • RESOLUCIÓ de 30 juliol de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permitisca fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil.
  • ORDRE de 19 de maig de 2009, de la Conselleria d’Educació per la qual s’establix l’organització, estructura i funcionament d’un programa experimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana

No hay comentarios:

Publicar un comentario